استخدام365:استخدام آژانس مسافرتی|استخدام هتل|استخدام ایر لاین ها|استخدام قطار

استخدام365:استخدام آژانس مسافرتی|استخدام هتل|استخدام ایر لاین ها

کانال  استخدام 365|estekhdam365.ir

استخدام: شرکت سفری دیگر در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندتورخارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : سفری دیگر

سمت : کارمندتورخارجی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:یکشنبه ۱۰ دی

استخدام: شرکت بيکران گشت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندفروش به صورت تمام_وقت با جنسیت ترجیحا خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : بيکران گشت

سمت : کارمندفروش

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : ترجیحا خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:یکشنبه ۱۰ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندفروش به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق دومیلیون ثابت استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کارمندفروش

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : حداقل یکسال سابقه
حقوق : دومیلیون ثابت
تاریخ ثبت:یکشنبه ۱۰ دی

استخدام: شرکت دلفين در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندتورداخلی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : دلفين

سمت : کارمندتورداخلی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:یکشنبه ۱۰ دی

استخدام: شرکت آرامش سفر در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندتورداخلی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : آرامش سفر

سمت : کارمندتورداخلی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:یکشنبه ۱۰ دی

استخدام: شرکت بهارپرستوها در تهران منطقه ونک سمت مورد نظر کارمند_رزرواسیون به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : بهارپرستوها

سمت : کارمند_رزرواسیون

شهر : تهران

منطقه : ونک

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت آژانس تابان در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندمسلط به طراحی گرافیک به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : آژانس تابان

سمت : کارمندمسلط به طراحی گرافیک

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت دوگل سیر در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندحرفه‎ای به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : دوگل سیر

سمت : کارمندحرفه‎ای

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت بهمنش پرواز در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندIT به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت بهساگشت در تهران منطقه سمت مورد نظر تور_داخلی به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : بهساگشت

سمت : تور_داخلی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با سابقه کاری بالا
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت آذر گشت آسمان در تهران منطقه سمت مورد نظر کارآموز به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کاری بالا
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت رادین گشت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندتور_خارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : رادین گشت

سمت : کارمندتور_خارجی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کاری بالا
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت پیرامید گشت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندتور_خارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : پیرامید گشت

سمت : کارمندتور_خارجی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت ماه سیر در تهران منطقه میدان ونک سمت مورد نظر کارمند_فروش به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : ماه سیر

سمت : کارمند_فروش

شهر : تهران

منطقه : میدان ونک

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت پرين در تهران منطقه سمت مورد نظر بازاریاب به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : پرين

سمت : بازاریاب

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت الیکا گشت در تهران منطقه سعادت آباد سمت مورد نظر کارمندفروش_تورخارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : الیکا گشت

سمت : کارمندفروش_تورخارجی

شهر : تهران

منطقه : سعادت آباد

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت نجم آسمان در تهران منطقه سمت مورد نظر کمک_ویزاکار به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : نجم آسمان

سمت : کمک_ویزاکار

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند_توراروپا به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کارمند_توراروپا

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت ماردین سفر در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندفروش‏_تورخارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : ماردین سفر

سمت : کارمندفروش‏_تورخارجی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارآموز به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کارآموز

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت نگارستان گشت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارآموز به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۹ دی

استخدام: شرکت تفرج گشت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند فروش پرواز داخلی و خارج به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : تفرج گشت

سمت : کارمند فروش پرواز داخلی و خارج

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مفید
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:پنجشنبه ۷ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه اقدسيه سمت مورد نظر کانتر_صدور_بلیط_خارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق تا 2 میلیون استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کانتر_صدور_بلیط_خارجی

شهر : تهران

منطقه : اقدسيه

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : حداقل 2 سال سابقه کار
حقوق : تا 2 میلیون
تاریخ ثبت:پنجشنبه ۷ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه جردن سمت مورد نظر کارآموز تولید محتوا به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کارآموز تولید محتوا

شهر : تهران

منطقه : جردن

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:چهارشنبه ۶ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه سمت مورد نظر آشنابه_کامپیوتر به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : آشنابه_کامپیوتر

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:چهارشنبه ۶ دی

استخدام: شرکت راهيار پرديس در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:چهارشنبه ۶ دی

استخدام: شرکت سفردوستان در تهران منطقه سمت مورد نظر کارشناس تبلیغات به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : سفردوستان

سمت : کارشناس تبلیغات

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:چهارشنبه ۶ دی

استخدام: شرکت ابر و موج در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند_صدور_بلیط به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : ابر و موج

سمت : کارمند_صدور_بلیط

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:چهارشنبه ۶ دی

استخدام: شرکت قصر داریوش در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند_تور_داخلی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : قصر داریوش

سمت : کارمند_تور_داخلی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:چهارشنبه ۶ دی

استخدام: شرکت نگارستان گشت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارآموز به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:چهارشنبه ۶ دی

استخدام: شرکت آریاک پرواز در تهران منطقه سمت مورد نظر حسابدار به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : 2سال سابقه
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت آدونيس در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند تور خارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : آدونيس

سمت : کارمند تور خارجی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : 2سال سابقه
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت فرجام پرواز در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند تور خارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : فرجام پرواز

سمت : کارمند تور خارجی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : حداقل یکسال سابقه کار
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت روياي شيرين در تهران منطقه ظفر سمت مورد نظر کارمند تور خارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : روياي شيرين

سمت : کارمند تور خارجی

شهر : تهران

منطقه : ظفر

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت تتیس در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند_خانم به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : تتیس

سمت : کارمند_خانم

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمندتورخارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کارمندتورخارجی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت سفرباستان در تهران منطقه سهروردی سمت مورد نظر کارمندفروش به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : سفرباستان

سمت : کارمندفروش

شهر : تهران

منطقه : سهروردی

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت 7 ترانه در تهران منطقه سمت مورد نظر کارآموز به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : 7 ترانه

سمت : کارآموز

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند تور خارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کارمند تور خارجی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه میرداماد سمت مورد نظر کارمند تور خارجی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کارمند تور خارجی

شهر : تهران

منطقه : میرداماد

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت بيکران گشت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند فروش تور به صورت تمام_وقت با جنسیت ترجیحا خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : بيکران گشت

سمت : کارمند فروش تور

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : ترجیحا خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت رایکا گشت در تهران منطقه مینی سیتی سمت مورد نظر کارمند فروش به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : رایکا گشت

سمت : کارمند فروش

شهر : تهران

منطقه : مینی سیتی

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:سه شنبه ۵ دی

استخدام: شرکت خاتم گشت در تهران منطقه امام خمینیت سمت مورد نظر کارمند به صورت تمام_وقت با جنسیت ترجیحا خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : خاتم گشت

سمت : کارمند

شهر : تهران

منطقه : امام خمینیت

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : ترجیحا خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت بادران پرواز در تهران منطقه سمت مورد نظر کارآموز به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت سلام گردشگر در تهران منطقه سمت مورد نظر دستیار اجرایی به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : سلام گردشگر

سمت : دستیار اجرایی

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت هرمس در تهران منطقه بهشتی سمت مورد نظر کارمندرزرواسیون_هتل به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : هرمس

سمت : کارمندرزرواسیون_هتل

شهر : تهران

منطقه : بهشتی

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت رویان پلیمر در تهران منطقه رباط کریم سمت مورد نظر مهندس صنایع به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : رویان پلیمر

سمت : مهندس صنایع

شهر : تهران

منطقه : رباط کریم

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت چوبین در تهران منطقه صادقیه سمت مورد نظر کمک حسابدار به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : چوبین

سمت : کمک حسابدار

شهر : تهران

منطقه : صادقیه

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت صالحان در تهران منطقه سعادت آباد سمت مورد نظر مدیر سایت به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : صالحان

سمت : مدیر سایت

شهر : تهران

منطقه : سعادت آباد

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : سه تا شش سال
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت میشا سیر پرواز در تهران منطقه نیاوران سمت مورد نظر کارمند به صورت تمام_وقت با جنسیت ترجیحا خانم حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه : نیاوران

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : ترجیحا خانم
حداقل سابقه : با سابقه کار مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت عرشيان سالار در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت رایکا گشت در تهران منطقه مینی سیتی سمت مورد نظر کاراموز به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : رایکا گشت

سمت : کاراموز

شهر : تهران

منطقه : مینی سیتی

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت مقتدر سیر در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند به صورت تمام_وقت با جنسیت مهم نیست حقوق توافقی استخدام می کند

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : مهم نیست
حداقل سابقه : مهم نیست
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:دوشنبه ۴ دی

استخدام: شرکت در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند فروش به صورت تمام_وقت با جنسیت ترجیحا خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت :

سمت : کارمند فروش

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : ترجیحا خانم
حداقل سابقه : با سابقه مرتبط
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۲ دی

استخدام: شرکت آواسیر پارسیان در تهران منطقه سمت مورد نظر کارمند فروش به صورت تمام_وقت با جنسیت خانم حقوق توافقی استخدام می کند

نام شرکت : آواسیر پارسیان

سمت : کارمند فروش

شهر : تهران

منطقه :

نوع همکاری: تمام_وقت

جنسیت : خانم
حداقل سابقه : با حداقل یکسال سابقه کار
حقوق : توافقی
تاریخ ثبت:شنبه ۲ دی